Donateurs Vrienden van Fort Vechten

Donateurs Vrienden van Fort Vechten

Vrienden van Fort Vechten is opgericht voor de vele mensen die Fort Vechten en haar activiteiten een warm hart toedragen en graag geïnformeerd willen blijven over alles wat er op het fort te doen is. Een Nieuwsbrief die twee keer per jaar uitkomt, houdt onze donateurs en relaties op de hoogte.

Wie kan Vriend(in) van Fort Vechten worden?

Iedereen van 18 jaar en ouder die het fort een warm hart toedraagt en plezier beleeft aan de activiteiten die het fort organiseert, kan Vriend(in) van het fort worden.

Wat krijgt u als “Vriend(in)” van het fort?

Twee maal per jaar krijgt u een nieuwsbrief. In het voorjaar komt de Activiteitenkalender uit, waarin alle activiteiten en evenementen worden beschreven. In de nieuwsbrief van het najaar kijken we terug naar wat er allemaal is gebeurd en blikken we alvast vooruit. Daarnaast krijgt u een donateurspas waarmee u recht heeft op een aantal voordelen en kortingen op onze vaste evenementen en theatervoorstellingen, maar ook op de bijzondere éénmalige evenementen.

Waar geeft de Donateurspas recht op?

  • Gratis toegang voor 2 personen tot de door het fort zelf georganiseerde evenementen, zoals  ‘Kinderfort’ en ‘Vormgevers in Hout’
  • €2,50 korting bij het Waterliniemuseum voor twee personen per te tonen donateurskaart
  • Korting (10%) op de huur van een feestruimte

Hoe wordt u donateur?

Het donateurschap voor particulieren kost 30 euro per (kalender)jaar. Een jaar loopt dus van 1 januari tot en met 31 december.

Stappen:

  1. U stuurt een email naar info@fortvechten.nl, of u belt met het fort (030-65 65 285) en geeft aan dat u donateur wilt worden. U laat uw adresgegevens achter
  2. U krijgt een informatiepakket met een doorlopende machtiging thuisgestuurd. Deze vult u in en stuurt u retour in de bijgevoegde antwoord envelop
  3. Zodra de machtiging binnen is, krijgt u een donateurspas thuisgestuurd

Wat gebeurt er met uw bijdrage?

We willen met name de publieksfunctie van het fort verder uitbreiden; open dagen, evenementen, theaterproducties, nieuwsbrieven, folders en soortgelijke activiteiten waar u als donateur van kunt genieten.
Daarnaast draagt het fonds ook bij aan belangrijke voorzieningen op het fort en andere bijzondere activiteiten en zoals de aanleg van de nutsvoorzieningen en de bouw van de Romeinse Wachttoren. Meer nieuws vindt u op de Nieuws-pagina.

Het Fonds ‘Vrienden van het Fort bij Vechten’

Naast de Donateursclub bestaat er ook het Fonds “Vrienden van Fort Vechten”. Dit bestaat al langer, maar heeft een heel ander doel: de RESTAURATIE van het fort. De huuropbrengsten van onze gebruikers en het bedrag voor de huur van een ruimte van onze gasten worden in dit fonds gestort.