Romeinse geschiedenis

Castellum Fectio

De militaire geschiedenis van Fort Vechten gaat ver terug in de tijd, toen lag naast de plek van het huidige fort het Castellum Fectio, dat rond het begin van de jaartelling is gebouwd. Het fort lag aan de rivier de Rijn, die in die tijd hier stroomde. Het is een van de oudste Romeinse forten in Nederland.  Het castellum maakte deel uit van een hele serie forten langs de Rijn, die vanaf 47 na Chr. de grens (limes) vormde van het Romeinse rijk. Het castellum bood ruimte aan meer dan 500 ruiters. Op de plek van het fort zelf lag de vicus, het kampdorp.

Wat is er binnenkort te zien?

Er wordt druk gewerkt aan het zichtbaar maken van de plek waar het castellum lag. Langs de verhoging in het landschap komt een “plint” van beton met allerlei informatie en echte vondsten van deze plek. Met verschillende beplanting en markeringen maken ze de plaats van de wegen en gebouwen zichtbaar.

In poortgebouw N van Fort bij Vechten komt een permanente expositie over de Romeinse geschiedenis. Hier zijn de verhalen te vinden van vier personen uit de Romeinse tijd: Victor het kind, Fledimella de slavin, Crispinus de leerlooier en Valens de soldaat. Zij laten zien hoe het was om in die tijd te leven. Elk personage krijgt een eigen vitrine en werkbank met attributen uit de Romeinse tijd, die hier in de buurt van het fort gevonden zijn.

De tentoonstelling is onderdeel van het Waterliniemuseum dat in mei 2015 zijn poorten opent.

Romeinse vondsten

Het fort en het gebied er omheen zijn Rijksarcheologisch monument. Daarom staan alle graafwerkzaamheden op het fort onder toezicht van archeologische experts. Vroeger is grond uit de omgeving gebruikt om de grondwallen op het fort te maken. In die grond zitten nog Romeinse resten. Bij de ontgraving achter de bomvrije kazerne zijn mooie en soms unieke dingen gevonden: een wangklep van een vroeg Romeinse helm, mantelspelden (fibulae), munten en slingerkogels.

Mantelspelden

Mantelspelden

 

Mobiel informatiecentrum MobiLimes

De MobiLimes is een mobiel informatiecentrum over de Limes in Nederland en Europa. Het is één van de middelen om de Limes beter op de kaart te zetten en om de Romeinse geschiedenis van ons land te verlevendigen.

De reizende tentoonstelling is gratis beschikbaar voor scholen, bedrijven, overheden en andere organisaties langs het Nederlandse deel van de Limes, van Katwijk tot de Duitse grens. De MobiLimes is ideaal om in te zetten bij educatieve projecten en bij evenementen, zoals braderieën en jaarmarkten.De tentoonstelling is geschikt voor een breed publiek en laat beeldend zien wat de Romeinen ons gebracht hebben en wat er rond de Limes gebeurde.
De MobiLimes is ingericht in een nieuwe op maat gebouwde schaftwagen. Ingrediënten zijn: een film, informatiepanelen, foto’s van vondsten, een overzichtskaart, de Limeswiki, een touchtable, digitale spelletjes voor kinderen, lokale informatie etc.

U kunt de MobiLimes reserveren voor één of meerdere dagen. Stichting Werk aan de Linie brengt en haalt de wagen. Het enige waar u voor hoeft te zorgen is een aansluiting op het elektriciteitsnet en eventueel internet!
Download hier het reserveringsformulier.

Informatie over de Limes

Kijk voor meer informatie op bijvoorbeeld www.limeswiki.nl