Natuur

Natuur

Van oorsprong zijn op forten nauwelijks bomen aanwezig. Nu hebben veel bomen en struiken zich er spontaan gevestigd of zijn in latere jaren aangeplant. De ruimte en rust op het fort, de verschillende grondsoorten en het schone water zijn prima omstandigheden geweest voor natuurontwikkeling. Planten die voorkomen op het fort zijn bijvoorbeeld het Maarts viooltje, Zeegroene zegge, Bosaardbei, Groot streepzaad en Aardaker. De vele oude bomen en struiken bieden een goede beschutting en broedgelegenheid voor tal van soorten zangvogels zoals de Winterkoning, de Roodborst en de Kool- en Pimpelmees. Het Fort bij Vechten is een belangrijke overwinteringsplaats voor verschillende soorten vleermuizen. Jaarlijks worden er ongeveer 45 overwinterende vleermuizen geteld, met name de Grootoor-, de Baard-, de Franjestaart- en de Watervleermuis.