Beheer en eigendom


Beheerder en exploitant

Sinds 1 januari 2012 is Nieuwland de exploitant van Fort bij Vechten.
Van 1998 tot 2012 waren beheer, exploitatie en onderhoud van het fort in handen van Stichting Werk aan de Linie.  De stichting heeft nauwe banden met Nieuwland. Een deel van haar activiteiten, bijvoorbeeld het fortenbeheer en de verschillende cursussen worden dan ook vanuit Fort Vechten verzorgd. Kijk voor meer informatie op de website van Werk aan de Linie.

De eigenaar: Staatsbosbeheer

Fort bij Vechten is eigendom van Staatsbosbeheer, één van de grootste terreinbeherende organisaties in Nederland. Staatsbosbeheer heeft naast bos en natuurterreinen ook veel forten in beheer, maar niet genoeg mensen en middelen om al deze forten te kunnen beheren, restaureren en open te stellen. Staatsbosbeheer werkt daarom samen met organisaties en particulieren.

Staatsbosbeheer Regio West
Postbus 58174
1040 HD Amsterdam
Tel: 020 – 70 73 700
www.staatsbosbeheer.nl