Achtergrondinformatie

Over het fort is veel te vertellen, vooral over de geschiedenis en de natuur. Maar ook de toekomstige ontwikkelingen rond het fort zijn interessant. Daarom vindt u onder deze kop nadere informatie over deze onderwerpen.

Stelling van Utrecht

Het fort is onderdeel van de Stelling van Utrecht. De Stelling van Utrecht bestaat uit 16 forten die in twee halve cirkels ten noorden, oosten en zuiden van de stad Utrecht liggen. De ondernemers, eigenaren, huurders en gebruikers van de forten hebben zich verenigd in de Stichting Stelling van Utrecht en willen u kennis laten maken met de bijzondere wereld van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Utrecht en de verschillende verdedigingswerken.
Bezoek de website en Facebook pagina van de Stelling van Utrecht!

Liniebreed Ondernemen

Fort bij Vechten is aangesloten bij de Stichting Liniebreed Ondernemen. Deze stichting ondersteunt ondernemers op en rond de forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de andere waterlinies.
Van Muiden tot de Biesbosch beheren en exploiteren deze ondernemers een prachtige ketting van 85 km waardevol erfgoed: natuur, cultuur, historie en beleving. Een bonte schakering van bedrijvigheid. Van forten tot boerderijen, van cultuurpodia tot bed & breakfasts.
Kijk voor meer informatie op de website.