Romeinententoonstelling

Tentoonstelling over de Romeinen

In poortgebouw K komt een tentoonstelling over de Romeinse geschiedenis van het fort en de omgeving.

Vier personen laten iets zien van het dagelijkse leven in de Romeinse tijd:
Victor is een nieuwsgierig kind in de Vechtense vicus. Hij sterft in het laatste kwart van de 2e eeuw aan een pest- of pokkenepidemie. Zijn vader was als Tongerse graanhandelaar werkzaam in de vicus en was tevens priester van de godin Viradecdis.
Fledimella is de vrijgelaten slavin van commandant Salvius (in functie als dienstmeid in het huis van de commandant, voor diens vrouw). Zij leefde in het 2e kwart van de 1e eeuw na Chr. en was van oorsprong een Germaanse die rond het begin van de jaartelling als klein meisje in Italië als slavin werd verkocht.
Valens is een gepensioneerde ruiter (Ala I Thracum) uit het 1e kwart van de 2e eeuw na Chr. die als veteraan in de vicus is komen te wonen. Hij heeft een Thracische vader (Bititralis) en een Britse moeder.
Crispinus is leerbewerker in de Vechtense vicus in de 3e eeuw na Chr. Primair werkte hij als schoenmaker voor de bewoners van de vicus, maar hij deed ook zo nu en dan klussen voor de soldaten. Hij is geboren en getogen in de vicus, net als zijn vader. Hij sterft aan miltvuur (anthrax), een bekende ziekte onder leerlooiers en –bewerkers (in later tijden, maar naar het schijnt ook in de Romeinse Tijd).
Elk personage krijgt een eigen afdeling  met een korte film, vondsten/voorwerpen en een touchscreen met allerlei informatie.

In de zijruimte komt een interactieve presentatie Fectio en de andere twee castella in de stad Utrecht, Hoge Woerd en Domplein en panelen met informatie over de Limes.

Stichting Werk aan de Linie is verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van de tentoonstelling die tot stand komt dankzij subsidie van de Provincie Utrecht en van verschillende fondsen.

Castellum Fectio

De militaire geschiedenis van Fort Vechten gaat ver terug in de tijd, toen lag naast de plek van het huidige fort het Castellum Fectio, dat rond het begin van de jaartelling is gebouwd. Het fort lag aan de rivier de Rijn, die in die tijd hier stroomde. Het is een van de oudste Romeinse forten in Nederland.  Het castellum maakte deel uit van een hele serie forten langs de Rijn, die vanaf 47 na Chr. de grens (limes) vormde van het Romeinse rijk. Op de plek van het fort zelf lag de vicus, het kampdorp.

De plek van het fort wordt weer zichtbaar gemaakt in het landschap. Parklaan Architecten heeft in opdracht van de Provincie Utrecht het ontwerp gemaakt. Er komt een betonnen plint met informatie en vondsten. Verschillende soorten beplantingen geven de plekken van de gebouwen aan.

Romeinse vondsten

Het fort en het gebied er omheen zijn Rijksarcheologisch monument. Daarom staan alle graafwerkzaamheden op het fort onder toezicht van archeologische experts. Vroeger is grond uit de omgeving gebruikt om de grondwallen op het fort te maken. In die grond zitten nog Romeinse resten. Bij de ontgraving achter de bomvrije kazerne zijn mooie en soms unieke dingen gevonden: een wangklep van een vroeg Romeinse helm, mantelspelden (fibulae), munten en slingerkogels.

Mantelspelden

Mantelspelden

Informatie over de Limes

Kijk voor meer informatie op bijvoorbeeld www.limeswiki.nl