Museum

 

Waterliniemuseum

Het Waterliniemuseum is open!
Het museum is echt iets om trots op te zijn, een fantastische dag uit voor het hele gezin.

In de interactieve tentoonstellingen leer van alles over de Nieuwe Hollandse Waterlinie en beleef je geschiedenis van de linie en de forten. Op het terrein en in de historische gebouwen zijn thematische en interactieve experiences. In het spectaculaire, nieuwe museumgebouw ligt de centrale expositie met als spectaculair einde de parachutesprong over de waterlinie met de occulus rift. In de patio ligt een 50 meter lange, werkende maquette van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het laatste nieuws over het museum vind je hier.

De Romeinen

Naast het fort lag vroeger Castellum Fectio, een Romeins fort aan de Limes, de noordgrens van Het Romeinse Rijk. Poortgebouw N is gewijd aan de Romeinen. De permanente tentoonstelling die binnenkort klaar is laat het leven in de Romeinse tijd zien aan de hand van vier personen. Informatie over de tentoonstelling vindt u hier.

Activiteiten en evenementen

Er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Daarnaast komt er meer ruimte voor symposia, vergaderen, of feesten. Het fortterrein blijft gratis toegankelijk voor publiek, zoals mensen dat gewend zijn. Voor het bezoeken van het museum moet je een toegangskaartje kopen.
Tijdens evenementen is het museum niet of zeer beperkt toegankelijk.

Samenwerking

Fort bij Vechten is door het rijk aangewezen als plek voor de vestiging van het Waterliniemuseum. Het rijk wil de Nieuwe Hollandse Waterlinie als cultureel erfgoed behouden. De Provincie Utrecht steunt dit en is initiatiefnemer, samen met de gemeente Bunnik, Staatsbosbeheer en het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie. Nieuwland is de exploitant. Deze partijen werken enthousiast samen om er iets moois van te maken. Met de huidige beheerder Stichting Werk aan de Linie wordt ook in de toekomst intensief samengewerkt.