Forten van Boven

Forten van BovenForten van Boven is van dinsdag t/m zondag te zien op ons terrein van 16 april t/m 21 augustus. Voor kinderen is er een speciale kinderspeurtocht langs de 33 levensgrote luchtfoto’s. Toegang is gratis, als er geen evenementen zijn.

De Stelling van Amsterdam mag zich in 2016 alweer 20 jaar UNESCO-Werelderfgoed noemen, en de Nieuwe Hollandse Waterlinie is genomineerd om op deze Werelderfgoedlijst terecht te komen. Om dit te vieren is er vanaf 17 april de duo-tentoonstelling Forten van Boven. Op het nieuw ingerichte buitenterrein zijn de prachtige luchtfoto’s van de Nieuwe Hollandse Waterlinei te bewonderen.
Op forteiland Pampus bij Muiden zijn luchtfoto’s van de Stelling van Amsterdam te zien, opgesteld in de droge gracht van het fort, men loopt daadwerkelijk een “rondje” Stelling.

De beleving van onze omgeving vanaf de grond verschilt volkomen met een blik vanuit de lucht. Het verrassende perspectief op Nederland van bovenaf toont een uniek door de mens ingericht landschap met veel water. Vanuit een vliegtuig zie je de bijzondere vormen van forten en steden en hun strategische ligging. Dan ontdek je de diversiteit aan geometrische stervormen van 17de-eeuwse vestingsteden en de bladvormige grondvormen van 19de-eeuwse forten.

Je kunt je met enige verbeelding de onderwaterzettingen van een waterlinie voorstellen. Let op de hoofdwaterwegen, de sluizen en de onderliggende polderstructuur met dijken, kaden, vaarten en sloten waardoor ons land droog wordt gehouden, maar waarmee ook de militaire inundaties gerealiseerd konden worden.

Over 85 km verdeelde de inundatieorganisatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (1815-1940) van Noord naar Zuid aaneengesloten groepen polders in inundatiekommen. Zo werden van Muiden tot Werkendam, tussen Zuiderzee (nu IJmeer) en Biesbosch, polders tot kniehoogte onder water gezet, 3 tot 5 km breed. Effectief militair watermanagement, gebruik makend van de eeuwenoude waterbeheersings systemen van de waterschappen, bezorgde een vijand een onoverkomelijke waterhindernis.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie werd pas in 1951 opgeheven. En in 1963 werd de beschermende Kringenwet ingetrokken, die zorgde voor een open militair landschap. Vervolgens heeft hier en daar de verstedelijking toegeslagen, vooral rondom Utrecht, met nieuwe snelwegen en wijken als Overvecht, Lunetten en de universiteitscampus De Uithof. Maar andere, meer landelijke gebieden tonen nog nagenoeg het ongerepte linielandschap: langs de Vecht, de Diefdijk en in het Land van Altena.

Op Forteiland Pampus is de tentoonstelling tevens van dinsdag t/m zondag te bewonderen van 1 april t/m 30 oktober. De expositie is gratis, u betaalt wel toegang tot het fort + de veerdienst.